Bylos

NMA sankcijos esant nepaprastajai padėčiai ir embargui

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Lietuvos administracinių ginčų komisijoje (toliau – Komisija) nagrinėtoje byloje buvo sprendžiamas ginčas dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA) taikytų sankcijų esant nenugalimos jėgos aplinkybėms.

 

Pareiškėjas vykdė projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Tačiau penktaisiais metais po projekto įgyvendinimo nebuvo pasiekti planuoto grynojo pelno rodikliai. Dėl to NMA pareiškėjui pritaikė sankcijas.

 

Pirmumo teisės įsigyti žemės ūkio paskirties žemę pažeidimas

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) 2023-07-13 dienos nutartyje pasisakė dėl pirmumo teisės įsigyti žemės ūkio paskirties žemę pažeidimo.

 

Nagrinėtoje byloje nustatyta, kad ieškovas buvo žemės ūkio paskirties sklypo, besiribojančio su ginčo sklypu, savininkas ir nuo 2016 m. ūkininkavo. Atsakovui pateikus pranešimą apie sprendimą parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą, ieškovas pateikė NŽT nustatytos formos sutikimą pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą ir pridėjo pirmumo teisę įsigyti sklypą patvirtinantį ūkininko pažymėjimą.

 

Žalos atlyginimas ūkininkui dėl kaimyniniame sklype naudojamų chemikalų

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), nagrinėdamas ūkininkės reikalavimą dėl žalos atlyginimo, pasisakė dėl žalos, padarytos vykdant purškimo chemikalais darbus kaimyniniame sklype, atlyginimo.

 

Teismų praktika: individualios veiklos pajamos iš kriptovaliutų pripažintos pardavimo pajamomis

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2023-06-14 dienos nutartyje pasisakė dėl to, ar operacijos, atliktos su kriptovaliuta (BTC), atitinka individualios veiklos požymius.

 

LVAT panaikino NMA pritaikytas sankcijas dėl tariamai sunykusių krapų pasėlių

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) administracinėje byloje Nr. eA-728-968/2022 sprendė ginčą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA) sprendimo skirti ilgalaikę sankciją už neteisingą plotų deklaravimą bei vertino įrodymus, susijusius su pareiškėjos deklaruotame lauke augintais krapais.

 

Nepagrįstas atsisakymas finansuoti paraišką

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Lietuvos administracinių ginčų komisija (toliau – Komisija) pripažino, kad pareiškėjai nepagrįstai buvo atsisakyta suteikti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą.

 

Pareiškėja Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau – NMA) pateikė paraišką paramai gauti. Tačiau NMA informavo, kad paraiška netinkama, nes esą neatitiko nustatytų reikalavimų, taikomų planuojamai įsigyti įrangai.

 

NMA netinkamai apskaičiavo VED

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Apgintos ūkininko teisės  byloje, kurioje Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) nepagrįstai ūkininkui buvo pritaikiusi sankcijas.

 

Ginčas kilo dėl paramos susigrąžinimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisykles. Sankcijos ūkininkui buvo paskirtos už tai, kad esą produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis (toliau – VED) nuo sprendimo skirti paramą priėmimo iki verslo plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigos nebuvo didesnis kaip 4000 Eur.

Netinkamai atlikta NMA patikra

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Apgintos asmens teisės ir teisėti interesai byloje, kurioje Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) neteisėtai ir nepagrįstai žemės ūkio veikla užsiimančiam asmeniui buvo pritaikiusi sankcijas.

 

Teismų praktika: pirmumo teisė įsigyti žemės ūkio paskirties žemę

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2022-03-02 dienos nutartyje pasisakė dėl teisės normų, reglamentuojančių Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme (toliau – ŽŪPŽĮĮ) nustatytą pirmumo teisę įsigyti žemės ūkio paskirties žemę ir šios teisės įgyvendinimo tvarką.

 

Pareiškėjas įrodė, kad deklaruotame lauke augino deklaruotas naudmenas

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) administracinėje byloje Nr. eA-3427-502/2021 sprendė ginčą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA) sprendimo skirti sankciją už neteisingą naudmenų deklaravimą bei vertino įrodymus, susijusius su pareiškėjo deklaruotame lauke sėtomis ir augintomis pupomis.

 

Puslapiai

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti