Remontas daugiabučiame name: ar visada sąskaitos gyventojams pagrįstos?

Lina Urbanavičienė nuotrauka

Neretai daugiabučio namo buto savininkams kyla abejonių, ar pagrįstai namo bendrosios nuosavybės administratorius ar bendrija reikalauja apmokėti išlaidas, patirtas remontuojant tam tikras namo dalis. Kiekvienas daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas kartu yra ir namo bendrojo naudojimo objektų bendraturtis. Įstatymas įpareigoja bendrosios nuosavybės bendraturčius prisidėti prie bendro turto išlaikymo ir išsaugojimo išlaidų. Tačiau ne visais atvejais name atlikto remonto išlaidos yra susijusios su bendro turto išlaikymu ir išsaugojimu. Dėl to svarbu tinkamai atskirti, kada buto savininkui kyla pareiga apmokėti bendro turto remonto išlaidas, o kada tokia pareiga nekyla.

 

Įvertinant remonto išlaidų pagrįstumą, pirmiausia reikėtų nustatyti, ar išlaidos susijusios su bendrąja namo nuosavybe, ar su asmenine. Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė – techninė ir kitokia įranga. Detaliau bendrojo naudojimo objektus apibrėžia Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies nuostatos, pagal kurias bendrojo naudojimo objektai yra pamatai, visos laikančiosios sienos, fasado elementai, stogas, išorinės durys, šilumos, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai, radiatoriai, taip pat rankšluosčių džiovintuvai, laiptinės, holai, koridoriai, balkonų laikančiosios konstrukcijos bei kiti objektai. Taigi, jeigu išlaidos yra susijusios su bendrąja nuosavybe, išlaidas privalo apmokėti visi bendraturčiai (butų ir kitų patalpų savininkai) proporcingai savo daliai bendrojoje nuosavybėje. Tačiau jeigu išlaidos susijusios ne su bendrąja, o su asmenine nuosavybe, tokias išlaidas privalo dengti tik patys asmeninės nuosavybės savininkai.

 

Kitas svarbus aspektas yra išlaidų pobūdis, t. y. ar išlaidos yra susijusios su privalomaisiais statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimais, ar nesusijusios su privalomaisiais reikalavimais. Teisės aktais nustatyti privalomieji reikalavimai apima mechaninio atsparumo ir pastovumo, higienos, sveikatos išsaugojimo, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimus. Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad buto ir kitų patalpų savininkas neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas. Taigi, pavyzdžiui, jeigu remontas atliktas siekiant tiesiog pagerinti estetinį vaizdą ar gyvenimo sąlygas, buto savininkas prie tokių išlaidų apmokėjimo privalėtų prisidėti tik tokiu atveju, jeigu jis pats sutiko dėl tokio remonto atlikimo. Tuo tarpu jeigu remontą buvo būtina atlikti, kad būtų išsaugotas turtas ir užtikrintas tinkamas jo naudojimas pagal paskirtį (pavyzdžiui, remontuotas kiauras stogas, likviduota vandentiekio avarija, įstatytas sudužęs langas laiptinėje ar pan.), buto savininkas privalo proporcingai savo daliai apmokėti tokias išlaidas, nepaisant to, ar yra davęs sutikimą remontui, ar nėra davęs sutikimo.

 

Net jeigu išlaidos atitinka aukščiau nurodytus kriterijus, t. y. susijusios su bendrąja nuosavybe ir privalomaisiais reikalavimais, tai nereiškia, kad buto savininkas turi apmokėti bet kokią sumą, kokios paprašys administratorius ar bendrija. Buto savininkas turi teisę atsisakyti apmokėti jam pateiktą sąskaitą už atliktus remonto darbus, jeigu remonto išlaidos yra neprotingai didelės, darbų pirkimas organizuotas neskaidriai.

 

Kilus abejonių dėl tam tikrų namo remonto išlaidų pagrįstumo, patartina kreiptis į namą administruojančią įmonę ar bendriją ir reikalauti pateikti sąskaitoje nurodytų išlaidų pagrįstumą patvirtinančius dokumentus bei paaiškinimus. Nepavykus išspręsti ginčo taikiai, buto savininkas turi teisę ginti savo pažeistas teises teisme.

 

Kategorijos: 

Komentarai

Jei gerai supratau, tai vandentiekio vamzdynai einantys ir per butus (virtuvej, vonioj...) irgi yra bendrojo naudojimo? Jei tarkim virtuveje toks vamzdis prakiūra ir jį reikia pakeisti, tai jo pakeitimą turėtų dengti ne tik to buto savininkas, o visas namas arba bendrija, jei tokia yra?
Bute gali būti tiek asmeninės, tiek bendrosios nuosavybės vamzdžių, todėl vienareikšmiško atsakymo į Jūsų klausimą negali būti. Kiekvienu konkrečiu atveju reikėtų įvertinti tikslią avarijos vietą ir tos vamzdyno dalies priklausymą asmeninei ar bendrajai nuosavybei. Bendroji taisyklė yra ta, kad bendrojo naudojimo vamzdynai yra skirti užtikrinti viso pastato vandentiekio funkcionavimą ir tenkina visų gyventojų poreikius. Paprastai asmeniniai vandentiekio įrenginiai nuo bendros sistemos yra atskirti apskaitos prietaisais ar uždaromaisiais (paskirstomaisiais) įtaisais (sklendėmis, ventiliais, jungikliais ir pan.).

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti