Gyventojų pajamų, gautų iš kriptovaliutų 2017 metais, deklaravimas

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

2017 metais gautas metines pajamas privaloma deklaruoti iki 2018 m. gegužės 2 dienos (pildoma metinės pajamų deklaracijos GPM308 forma). Šiame straipsnyje aptariami atvejai, kada reikia ir kada nereikia deklaruoti pajamų, gautų iš prekybos kriptovaliutomis 2017 metais. Aptariami atvejai neapima atvejų, kai pajamos yra gautos iš „ofšorinių“ (tikslinių) teritorijų.

 

Atvejai, kai pajamų deklaruoti neprivaloma. Kai per mokestinius metus gaunamas pelnas iš kriptovaliutų prekybos yra 2500 Eur arba mažiau, tokių pajamų deklaruoti (nurodyti deklaracijoje) neprivaloma. Šiuo atveju taip pat nereikia mokėti gyventojų pajamų mokesčio. Pavyzdžiui, gyventojas 2017 m. pardavė bitkoinų už 3000 Eur ir Dash kriptovaliutos už 500 Eur. Bitkoinai buvo įsigyti už 1500 Eur, o Dash – už 200 Eur. Taigi gyventojo pajamos iš šių kriptovaliutų pardavimo sudarė 3500 Eur (3000 Eur +500 Eur). Įsigijimo kaina sudarė 1700 Eur (1500 Eur + 200 Eur). Šių kriptovaliutų pardavimo ir įsigijimo kainos skirtumas sudaro 1800 Eur (3500 Eur – 1700 Eur). Ši suma neviršija 2500 Eur, todėl jos deklaruoti neprivaloma (darant prielaidą, kad tais pačiais kalendoriniais metais nėra parduodamas kitas neregistruotinas turtas).

 

Kiti atvejai – prekyba kriptovaliutomis ne tiesiogiai, o naudojant išvestines finansines priemones, kurių bazinį turtą sudaro kriptovaliutos. Tai gali būti bitkoinų ateities sandoriai, kriptovaliutų finansiniai susitarimai dėl skirtumų (pvz., Ripple CFD, Litecoin CFD) ir kt. Kai per mokestinius metus gaunamas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo yra 500 Eur arba mažiau, tokių pajamų deklaruoti (nurodyti deklaracijoje) taip pat neprivaloma (darant prielaidą, kad tais pačiais kalendoriniais metais nėra gauta pajamų iš kitų finansinių priemonių).

 

Privalomas pajamų deklaravimas. Jei per mokestinius metus gaunamas pelnas (t. y. skirtumas tarp pardavimo ir įsigijimo kainos) iš kriptovaliutų prekybos yra didesnis nei 2500 Eur, jis turi būti deklaruojamas. Pajamos deklaruojamos metinės pajamų deklaracijos GPM308T priede (III skyriuje). Pavyzdžiui, gyventojas 2017 m. pardavė bitkoinų už 5000 Eur, o Ethereum kriptovaliutos – už 3000 Eur. Bitkoinų įsigijimo kaina 1000 Eur, o Ethereum – 500 Eur. Vadinasi, per mokestinį laikotarpį asmuo gavo 8000 Eur pardavimo pajamų (5000 Eur + 3000 Eur). Įsigijimo kaina 1500 Eur (1000 Eur + 500 Eur). Kriptovaliutų pardavimo ir įsigijimo kainos skirtumas sudaro – 6500 Eur (8000 Eur – 1500 Eur). Ši suma viršija 2500 Eur, todėl ją privaloma deklaruoti, o 2500 Eur viršijanti dalis, t. y. 4000 Eur (6500-2500) yra apmokestinamosios pajamos.

 

Analogiškai ir su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių bazinį turtą sudaro kriptovaliutos. Jei per mokestinius metus gaunamas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo yra didesnis nei 500 Eur, jis turi būti deklaruojamas. Pajamos deklaruojamos metinės pajamų deklaracijos GPM308F priede. Pelno dalis, viršijanti 500 Eur, yra apmokestinamosios pajamos.

 

Sutuoktinių pajamų deklaravimas. Kai perleidžiama kriptovaliuta ar realizuojamos išvestinės finansinės priemonės, kurios yra sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas, laikoma, kad pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių (lygiomis dalimis, jeigu jų tarpusavio susitarimu vedybų sutartimi nenustatyta kitaip). Tokias pajamas deklaruoti turėtų abu sutuoktiniai lygiomis dalimis. Tokiu atveju neapmokestinama suma (2500 Eur kriptovaliutų pardavimo atveju arba 500 Eur išvestinių finansinių priemonių realizavimo atveju) būtų taikoma kiekvieno sutuoktinio gautoms pajamoms atskirai, pagal kiekvienam iš jų priskirtiną turto ar finansinių priemonių dalį.

 

Pavyzdžiui, 2017 m. parduodami bitkonai, įsigyti po santuokos sudarymo. Gauta suma – 8000 Eur. Įsigijimo kaina – 1000 Eur. Kiekvienas iš sutuoktinių, pateikdamas metinę gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją nurodo: turto pardavimo kaina 4000 Eur (8000 Eur/2); įsigijimo kaina 500 Eur (1000 Eur/2); apskaičiuotas skirtumas tarp pardavimo ir įsigijimo kainų – 3500 Eur (4000 Eur – 500 Eur). Kiekvieno sutuoktinio apmokestinamosios pajamos (iš kiekvieno sutuoktinio gautų pajamų atimama 2500 Eur neapmokestinamoji suma) yra 1000 Eur (3500 Eur – 2500 Eur). Analogiškai ir su pajamomis iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo (skiriasi tik neapmokestinamoji suma, kuri yra 500 Eur).

 

Individualios veiklos pajamų deklaravimas. Jei gyventojas vykdo kriptovaliutų prekybos individualią veiklą, jis savo pajamas, gautas iš individualios veiklos, privalo deklaruoti visais atvejais. Individualios veiklos pajamos deklaruojamos metinės pajamų deklaracijos GPM308V priede. Tuo tarpu išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos negali būti laikomos individualios veiklos pajamomis. Jos, kaip minėjome, deklaruojamos metinės pajamų deklaracijos GPM308F priede.

 

Taigi tinkamas pajamų deklaravimas padeda išvengti neigiamų mokestinių pasekmių bei leidžia pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis.

Komentarai

Kokia būtų deklaravimo tvarka ir eiliškumas "maininant"?
Tvarka ta pati. VMI laiko, kad pajamos yra gautos, kai iškasta kriptovaliuta yra parduodama ar kitaip perleidžiama. Vadinasi, jei iškasta kriptovaliuta nebuvo perleista, nieko deklaruoti nereikia. Jei buvo parduota ar kitaip perleista, reikia deklaruoti.

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti