Ar opcionai, išrašyti darbuotojams, yra finansinė priemonė?

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Lietuvoje opcionai (pasirinkimo sandoriai), kurie suteikia darbuotojui teisę ateityje įsigyti darbdavio bendrovės akcijų, nepripažįstami finansinėmis priemonėmis, jei tokie opcionai yra parduodami darbdaviui, t. y. nėra įgyvendinami įsigyjant akcijų. Tokią praktiką formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2009-02-06 nutartis adm. b. Nr. A822-172/2009). Teismas šiuo atveju finansinėmis priemonėmis laiko tik akcijas, kurias galima įgyti pasinaudojus opcionu, o ne patį opcioną.

  

Teismas analizavo situaciją, kai darbuotojai, pagal su jais sudarytomis opcionų sutartimis, akcijų neįsigijo ir šių akcijų nepardavė, tačiau gavo piniginę išmoką, lygią skirtumui tarp akcijų viešo pasiūlymo kainos ir opciono vykdymo kainos. Teismas padarė išvadą, kad tokiu atveju išmokėtos piniginės išmokos negalima traktuoti kaip vertybinių popierių pirkimo-pardavimo. Tokia išvada daroma, nes asmuo neįvykdė opciono, t. y. neįsigijo akcijų ir negalėjo jomis laisvai disponuoti, buvo išmokėta vienkartinė išmoka už opciono atsisakymą, darbuotojai (opciono turėtojai) neinvestavo lėšų, kad įgyvendintų opcioną, taip pat ir negavo pajamų už akcijų pardavimą. Teismo laikosi pozicijos, kad tokios pajamos traktuotinos kaip susijusios su darbo santykiais ir savo esme tai yra darbuotojo lojalumo skatinimo priemonė. Todėl atitinkamai ir apmokestinamos.

   

Su teismo pozicija vargu ar galima sutikti. Manytina, kad aptartu atveju, gautos pajamos turėtų būti traktuojamos kaip pajamos, gautos pardavus finansines priemones (vertybinius popierius).

(1) Pirma, opcionas, nepriklausomai nuo jo rūšies, yra finansinė priemonė, tiksliau – išvestinė finansinė priemonė (Civilinio kodekso 1.101 str. 1 d., 4 d., Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 11 d., Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 str. 4 d.).
(2) Antra, opcionas, kaip finansinė priemonė yra civilinių teisių objektas (Civilinio kodekso 1.97 str., 1.101 str. 1 d.). Todėl opcionas ne tik gali būti įgyvendintas įsigyjant opcione numatytas akcijas ar kitą turtą, tačiau jis pats gali būti perleidžiamas. Be abejo, gali atsitikti, kad opcionas nėra nei įgyvendinamas, nei perleidžiamas, nes tampa nevertingas dėl nepalankaus akcijų ar kito turto, su kuriuos susietas opcionas, kainos. Praktikoje opciono turėtojai būtent žymiai dažniau pasirenka opciono pardavimą. Opcioną perka kitas investuotojas arba pirminis opciono pardavėjas (asmuo, suteikęs opcioną). Tuo tarpu žymiai rečiau opcionai yra vykdomi (pavyzdžiui, įsigyjant akcijas).
(3) Trečia, manytina, kad išmoka už opciono atsisakymą ir yra opciono kaip finansinės priemonės pardavimas, nes netenkama opciono, o už jį gaunama tokia pati suma, kuri būtų gauta, jei asmuo įgyvendintų opcionų ir įsigytų akcijų ir iškart jas parduotų.
(4) Ketvirta, faktas, kad darbuotojai neinvestavo lėšų, kad įgyvendintų opcioną, nepanaikina opciono kaip finansinės priemonės savybių.
(5) Penkta, įdomiausias teismo argumentas – darbuotojas negavo pajamų už akcijų pardavimą. Akivaizdu, kad teismas ignoruoja kitas finansines priemones – opcionus ir finansinėmis priemonėmis (vertybiniais popieriais) pripažįsta tik akcijas.
  

Taigi Lietuvoje klostosi įdomi praktika, susijusi su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti