Byla - bendrosios nuosavybės administravimas

Aivaras Aleksiejevas nuotrauka

AG Invest advokatų profesinės bendrijos advokatai atstovavo Klientui skolos išieškojimo byloje, kuri pasiekė Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą ir tapo precedentine byla bendros nuosavybės administravimo santykiuose.

 

1. Klientas – bendros nuosavybės administratorius, reiškė ieškinį atsakovui – daugiabučio namo patalpų savininkui, dėl skolos priteisimo, kurios didžiąją dalį sudarė sniego užtvarų montavimo darbai.

 

2. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas dalį skolos pripažino. I instancijos teismas priteisė pripažintą, bet nesumokėtą skolos dalį, o dėl likusios skolos dalies ieškinį atmetė. Teismas sprendime nurodė, kad vien PVM sąskaitos faktūros ir apyvartos žiniaraščiai nėra pakankamas įrodymas, jog buvo teikiamos namo administravimo paslaugos, nes administravimas apima bendrosios nuosavybės administravimo nuostatuose numatytų pareigų atlikimo visumą, kurią turi įrodyti ieškovas. Taip pat I instancijos teismas, atmesdamas ieškinį dėl Kliento patirtų išlaidų montuojant sniego užtvaras nurodė, kad šie darbai nebuvo derinti su atsakovu ir jie nesusiję su privalomaisiais namo naudojimo ir priežiūros reikalavimais, todėl Klientas veikė savo rizika ir savo sąskaita.

 

3. Klientas pateikė apeliacinį skundą, tačiau I instancijos teismo sprendimas liko nepakeistas.

 

4. Klientas pateikė kasacinį skundą. Kasacinis teismas skundą priėmė ir išnagrinėjęs nutarė priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovo įsiskolinimą, procesines palūkanas ir Kliento patirtas bylinėjimosi išlaidas.

 

5. Kasacinis teismas nutartyje pateikė kelis reikšmingus išaiškinimus bendrosios dalinės nuosavybės administravimo srityje:

 

5.1. Bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Taikant šią taisyklę yra teisiškai nereikšminga bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių patiriamos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam taisyklė taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės.

 

5.2. Aplinkybė, jog savininkas nedavė sutikimo apmokėti tam tikras išlaidas, nėra absoliuti sąlyga, eliminuojanti daugiabučio namo butų savininkų pareigą jas apmokėti. Pagal CK 4.83 str. 4 d. butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 str. nustatyta tvarka. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimtas sprendimas ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Antruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais.

Taigi atitinkamų išlaidų susiejimas su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais yra teisiškai reikšmingas todėl, kad pareiga apmokėti šias išlaidas nepriklauso nei nuo buto ir kitų patalpų savininko sutikimo, nei nuo administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo.

 

5.3. Kasacinis teismas padarė išvadą, kad prie privalomųjų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, užtikrinančių tiek pastato gyventojų, tiek trečiųjų asmenų saugumą, nagrinėjamu atveju yra priskiriamas sniego gaudyklių įrengimas ant šlaitinio stogo, t. y. apsaugos sistema, mažinanti riziką sniegui nukristi nuo stogo ir padaryti žalą asmenims ar jų turtui.

 

5.4. Taip pat Kasacinis teismas padarė išvadą, kad I ir II instancijos teismai netinkamai vertino įrodymų visetą, tirdami administravimo paslaugų suteikimo faktą. Kasacinis teismas nutartyje nurodė, kad Klientas atliko paprastąjį administravimą, kai administratorius atlieka ne visus metodikoje nurodytus administravimo darbų sąraše nustatytus darbus, bet visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti, o iš pateiktų rašytinių įrodymų visumos matyti, kad tokie administravimo darbai buvo atlikti.

Kategorijos: 

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

98 %

Laimėjome 98 proc. bylų teismuose

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

Kaip mus rasti