Teismai apgynė mokesčių mokėtojo teises mokestiniame ginče

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

AG Invest advokatų profesinės bendrijos advokatai padėjo mokesčių mokėtojui apginti savo teises administracinėje byloje prieš Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI).

 

1. Ginčas kilo dėl to, kad VMI patikrinimo metu gyventojui apskaičiavo papildomai mokėtinas mokesčių ir su jais susijusias sumas. Papildomas sumas VMI paskaičiavo nustačiusi, kad mokesčių mokėtojo išlaidos viršijo pajamas ir šioms išlaidoms pagrįsti jis nepateikė jokių realius pajamų šaltinius pagrindžiančių įrodymų, išskyrus pateiktą Vienkartinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją, kurioje deklaravo 2003-12-31 turėtas lėšas ir gautas paskolas. Gyventojas dėl šių VMI sprendimų panaikinimo kreipėsi į teismą.

 

2. Pirmos instancijos teismas skundą patenkino ir panaikino ginčijamus VMI sprendimus.

 

3. VMI pateikė apeliacinį skundą. Apeliacine tvarka bylą išnagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) VMI apeliacinio skundo argumentus atmetė ir paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą.

 

4. LVAT išaiškino, kad nors Vienkartinio gyventojų turto deklaravimo įstatymo nuostatose nebuvo nuostatų, nustatančių, nuo kada deklaracijos duomenys įgyja teisinį stabilumą, mokesčių administratoriui negali būti suteikiama teisė neribotą laiką įpareigoti nuolatinį Lietuvos gyventoją pagrįsti pateiktos deklaracijos duomenis.

 

5. Atsižvelgus į tai, kad šiuo atveju aktualiame teisiniame reglamentavime egzistavo teisinis vakuumas,  LVAT vadovavosi panašius teisinius santykius reguliuojančiais teisės aktais, būtent – Mokesčių administravimo įstatymu. Šio teisės akto 68 straipsnyje įtvirtinta, kad mokestinį patikrinimą mokesčių administratoriui yra suteikta teisė atlikti, taip pat mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos.

 

6. Teismas vertino, kad mokesčių mokėtojo mokesčių administratoriui pateikta Vienkartinė gyventojo (šeimos) 2003-12-31 turėto turto deklaracija, t. y., joje nurodyti duomenys, įgijo teisinį stabilumą. Todėl mokesčių administratorius neturėjo teisinio pagrindo šių duomenų kvestionuoti.

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti