Pareiškėjas įrodė, kad deklaruotame lauke augino deklaruotas naudmenas

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) administracinėje byloje Nr. eA-3427-502/2021 sprendė ginčą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA) sprendimo skirti sankciją už neteisingą naudmenų deklaravimą bei vertino įrodymus, susijusius su pareiškėjo deklaruotame lauke sėtomis ir augintomis pupomis.

 

Byloje nustatyta, kad NMA pareiškėjui neskyrė paramos ir pritaikė ilgalaikę sankciją už neteisingą deklaravimą, atsižvelgdama į patikros vietoje rezultatus, kur konstatuota, kad pareiškėjas nė viename deklaruotame lauke nepasėjo ir neaugino deklaruotų naudmenų – pupų.

 

Pareiškėjas su tokiomis išvadomis nesutiko ir teikė tam įrodymus. Nurodė, kad laukuose buvo pasodintos pupelės, kurios neužaugo (nedavė derliaus) dėl blogų meteorologinių sąlygų, paaiškino, kad laukai buvo tikrinti VšĮ „Ekoagros“ darbuotojų ir neatitikimų nustatyta nebuvo. Byloje nustatyta, kad VšĮ „Ekoagros“ tikrintojas atlikęs deklaruotų laukų tikrinimą nustatė, kad paraiškoje deklaruoti duomenys sutampa su realia situacija ūkyje, t. y. visi laukai buvo įdirbti prieš sėją ir tik tada pasėtos pupelės, visuose laukuose pasėtos ir auga maistinės pupelės: viename laukų pasėlis tvarkingas, matosi pavienės piktžolės, o kituose laukuose pasėlyje yra pridygusių piktžolių. VšĮ „Ekoagros“ taip pat buvo išdavusi sertifikatą, suteikiantį teisę pupeles ženklinti NKP (nacionalinės kokybės produkto) ženklu „Kokybė“.

 

Byloje taip pat nustatyta, kad VšĮ „Ekoagros“, atsižvelgdama į gautą NMA paraiškos patikros vietoje ataskaitą, nurodė skubiai organizuoti pareiškėjo papildomą ūkio patikrą dėl laukų būklės įvertinimo. VšĮ „Ekoagros“ atliko papildomą tikrinimą ir nustatė, jog visuose ūkio laukuose yra maistinių pupelių augalų su subrendusiomis ankštimis, augalai yra įvairiose deklaruotų laukų vietose. Dėl sniego dangos ir sukritusių piktžolių neįmanoma įvertinti maistinių pupelių tankumo ir sėjimo technologijos, taip pat visuose laukuose nėra požymių, kad būtų imtas derlius.

 

Teismas nurodė, kad byloje pateikta Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pažyma apie hidrometeorologines sąlygas, patvirtina, kad nuokrypis nuo standartinės kritulių normos Pandėlio seniūnijai artimiausioje Rokiškio automatinės meteorologinės stoties duomenimis 2017 m. liepos mėn. buvo 235 proc.; rugpjūčio mėn. - 158 proc.; rugsėjo mėn. -151 proc. Esant dideliam kritulių kiekiui, ribotam cheminių medžiagų naudojimui žemaūgiams pasėliams, piktžolės galėjo užgožti auginamą kultūrą.

 

Teismas taip pat pažymėjo, kad Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius nuo 2017 m. rugsėjo 19 d. 11 val. paskelbė ekstremalią situaciją Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje, išskyrus Rokiškio miesto seniūniją, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. spalio 4 d. nutarimu paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją visoje šalyje.

 

Teismas, surinktų įrodymų pagrindu sprendė, kad pareiškėjo deklaruotuose laukuose buvo pasėtos ir augo žemaūgės pupelės, kurių derlius dėl oro sąlygų buvo nenuimtas.

 

Todėl LVAT sutiko su Lietuvos administracinių ginčų komisijos išvada, kad NMA, administruodama pareiškėjo paraišką bei pagal ją priimdama sprendimą dėl mokėtinų sumų ir taikomų sankcijų, tinkamai neįvertino pareiškėjo pateiktos informacijos teisingumo, neatsižvelgė į faktinių aplinkybių visumą, dėl ko pripažino, jog NMA sprendimas nėra pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais), neatitinka VAĮ reikalavimų ir jį pagrįstai panaikino.

 

Dėl aptartų aplinkybių, teismas sprendė, jog Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimas, kuriuo buvo patenkintas pareiškėjo skundas ir panaikintas NMA sprendimas bei NMA įpareigota pareiškėjo paraišką vertinti iš naujo, yra pagrįstas ir teisėtas, o skundą padavusios NMA skundas turi būti atmestas. Dėl to buvo tenkintas pareiškėjo apeliacinis skundas ir pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintas.

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti