Netinkamai atlikta NMA patikra

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Apgintos asmens teisės ir teisėti interesai byloje, kurioje Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) neteisėtai ir nepagrįstai žemės ūkio veikla užsiimančiam asmeniui buvo pritaikiusi sankcijas.

 

Ginčas kilo dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių (toliau – Taisyklės) taikymo. NMA nuomone, pareiškėjas nesilaikė reikalavimo žemės ūkio augalų plotuose ariamojoje žemėje iki derliaus nuėmimo užtikrinti, kad žemės ūkio augalai dominuotų ir kad jie nebūtų visiškai sunykę. Todėl pareiškėjui buvo pritaikytos sankcijos.

 

Pagal Taisyklių nuostatas, pareiškėjai turėjo pareigą iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. užtikrinti, kad patikros vietoje metu NMA darbuotojas rastų paraiškoje deklaruotą pasėlį arba jo liekanas. Lietuvos administracinių ginčų komisija (toliau – Komisija) nurodė, jog tai reiškia, kad NMA patikros, siekiant nustatyti, ar pareiškėjas laikosi minėtų reikalavimų, turėjo būti atliekamos iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Nagrinėtu atveju NMA patikrą vietoje atliko rugpjūčio 6 d., t. y. po Taisyklėse nustatyto įpareigojimo pasibaigimo dienos. Pasibaigus nustatytam terminui laukų būklė jau galėjo būti pakitusi.

 

Komisija padarė išvadą, kad NMA patikrą atliko nesilaikydama teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, todėl pavėluotai atliktos patikros metu užfiksuoti duomenys vertintini kritiškai ir neginčytinai nepaneigia pareiškėjo argumentų dėl pasėlių likučių ginčo lauke ir negali būti laikomi pakankamais įrodyti, kad pareiškėjas ginčo lauke paraiškoje deklaruotų pasėlių neaugino. Kitų įrodymų, paneigiančių pasėlių auginimo ginčo lauke faktą, iki skundžiamo sprendimo priėmimo NMA nesurinko. Komisija taip pat nurodė, kad teisės aktai nenumato pareigos pareiškėjams užauginti atitinkamą kiekį derliaus, o NMA pareigos pagal tai spręsti apie paraiška prisiimtų įsipareigojimų laikymąsi.

 

Komisija nurodė, kad skundžiamą sprendimą NMA priėmė remdamasi vien tik patikros rezultatais, o aplinkybes dėl augintų augalų veislių auginimo specifikos, jų augimo laiko, vidutinio derliaus bei dokumentų, įrodančių sėklų pirkimą, produkcijos realizavimą, aiškinosi tik skundo nagrinėjimo Komisijoje metu.

 

Taigi Komisija pripažino, kad NMA patikrą atliko pažeisdama teisės aktuose įtvirtintą reikalavimą patikrą atlikti iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d., t. y. kai pareiškėjas privalėjo užtikrinti pasėlio liekanų buvimą. Pavėluotai atliktos patikros metu užfiksuoti duomenys neginčytinai nepaneigia pareiškėjo argumentų, o taip pat ir visumos pareiškėjo pateiktų duomenų dėl deklaruotų augalų sėklų įsigijimo ir auginimo ginčo lauke. Todėl Komisija panaikino sprendimą, kuris buvo grindžiamas patikros duomenimis, kurie negali būti laikomi pakankamais įrodyti, jog pareiškėjas ginčo lauke paraiškoje deklaruotų augalų neaugino. NMA buvo įpareigota pareiškėjo paramos už ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką vertinti iš naujo bei priimti teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą. NMA Komisijos sprendimo neskundė.

 

Kategorijos: 

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti