Force majeure ir išimtinės aplinkybės gaunant išmokas už žemės ūkio naudmenas

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Pareiškėjas, negalintis įvykdyti įsipareigojimų, prisiimtų teikiant paraišką dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius, teisės gauti išmokas dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios (force majeure ir išimtinės aplinkybės), iš jų – ir dėl didelės gaivalinės nelaimės, turinčios didelį poveikį valdai, nepraranda tik tada, kai toks faktas yra patvirtinamas.

 

Paramos gavėjas apie force majeure ir išimtines aplinkybes per atitinkamą terminą turi pranešti raštu ir kartu pateikti pagrindžiančius įrodymus.

 

Vis dėl to Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) formuoja praktiką, kad nurodytos pareigos neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas savaime nesuponuoja, kad teisė gauti išmokas prarandama. Tačiau tokiu atveju, t. y. neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius pareigą informuoti NMA apie force majeure ir išimtines aplinkybes, pareiga įrodyti tokių aplinkybių buvimą tenka pareiškėjui.

 

Atkreiptinas dėmeys, kad ekstremalios oro sąlygos, net ir kilusi sausra žemės ūkio sektoriuje tam tikroje teritorijoje, savaime nepatvirtina didelio poveikio konkrečiai valdai. Tokį poveikį ir jo mastą (neįvykdytų įsipareigojimų dalį), jo valdą paveikusias force majeure aplinkybes turi pagrįsti paramos gavėjas.

 

Teismai laikosi pozicijos, kad netgi tuo atveju, jei visoje šalyje yra paskelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija (pvz., dėl sausros padarinių žemės ūkio sektoriuje), tai gali būti vertinama kaip palengvinimas, kad teikiant rašytinį pranešimą NMA apie force majeure atvejus ir jų įtaką konkrečioje valdoje (jos dalyje), nereiktų atskirai teikti tokią ekstremalią situaciją pagrindžiančių įrodymų. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju paramos gavėjui išlieka pareiga minėtomis išimtinėmis aplinkybėmis pagrįsti konkrečios dalies įsipareigojimų neįvykdymą.

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti