Tinklaraščio įrašai

 • Akcijų, neturinčių nominalios vertės, įteisinimas

  Mindaugas Gedeikis nuotrauka

  Akcijų kainos sparčiai krenta. Kreditai brangsta, bankai riboja kreditavimą. Listinguojamos bendrovės kapitalo galėtų pritraukti iš rinkos, tačiau teisės aktai tokias galimybes riboja. Akcinių bendrovių įstatymas (45 str.) ir ES Antrosios Tarybos direktyva (8 str.) nustato, kad naujai išleidžiamų akcijų kaina turi būti ne mažesnė už jų nominalią vertę. Tai reiškia, kad akcijų kainoms rinkoje esant mažesnėms už nominalą (mažiausias nominalas Lietuvoje 1 Lt), bendrovės negali leisti naujų akcijų emisijų ir pritraukti kapitalo iš rinkos.

 • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimas dėl reorganizavimo

  Aivaras Aleksiejevas nuotrauka

  2008-11-11 Seime priimtas Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas. Aptarsiu kai kuriuos pakeitimus.

   

  Galioja bendra nuostata, kad reorganizuojant bendroves reorganizavimo sąlygas turi įvertinti audito įmonės. Pakeitimo įstatyme numatyta šios nuostatos nauja išimtis – jeigu visi kiekvienos bendrovės balsavimo teisę turintys akcininkai sutinka, jog reorganizavimo sąlygos nebūtų vertinamos audito įmonių.

 • Pajamų, gautų iš pasirinkimo sandorių, apmokestinimas

  Mindaugas Gedeikis nuotrauka

  Valstybinė mokesčiu inspekcija (VMI) laikosi pozicijos, kad jei bendrovė suteikia teisę gyventojui, nesusijusiam su ja darbo santykiais, ateityje įsigyti jos akcijų (pasirinkimo sandoris, angl. stock option), o gyventojas vėliau šią teisę parduoda, laikoma, kad gyventojas gavo išvestinės finansinės priemonės pardavimo pajamų, todėl tokios pajamos apmokestinamos taikant 15% gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifą. Tuo tarpu, jeigu darbuotojas, turintis teisę ateityje įsigyti darbdavio bendrovės akcijų (pasirinkimo sandoris), šią teisę parduoda, laikoma, kad darbuotojas gavo su darbo santykiais susijusias pajamas.

 • Akcijų įsigijimo kaina pagal Pelno mokesčio įstatymą mažinant įstatinį kapitalą

  Mindaugas Gedeikis nuotrauka

  2008-09-01 Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pateikė apibedrintus paaiškinimus apie tai, kas laikoma turto įsigijimo kaina pagal Pelno mokesčio įstatymą (PMĮ). Paaiškinime be kitų atvejų taip pat aptariamas atvejis, kai Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka siekiant panaikinti bendrovės balanse įrašytus nuostolius yra mažinamas bendrovės įstatinis kapitalas sumažinant akcijų nominalią vertę. Tokiu atveju laikoma, kad akcijų įsigijimo kaina bendrovės akcininkams nesikeičia. Ji lieka ta pati, kokia buvo iki šių akcijų nominalios vertės sumažinimo.

 • Investuotojų teisės ir apsauga ES

  Mindaugas Gedeikis nuotrauka

  Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas (CESR) ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija (VPK) parengė investuotojo gidą. Gido tikslas - informuoti pradedančiuosius investuotojus apie tai, kokias teises bei apsaugą jiems teikia ES teisės aktai (šiuo atveju Finansinių priemonių rinkų direktyva, dar vadinama MIFID).

 • Civilinio kodekso pakeitimo įstatymo projektas XP-3208

  Aivaras Aleksiejevas nuotrauka

  2008-06-25 parengtas ir Seimui pateiktas Civilinio kodekso pakeitimo įstatymo projektas XP-3208. Pakeitimai susiję su juridiniais asmenimis. Aptarsiu svarbiausius.

   

  Ketinama atsisakyti juridinio asmens registravimo pažymėjimo. Vietoj jo būtų išduodamas juridinių asmenų registro išrašas. Pasikeitus šiame išraše nurodytiems duomenims ar informacijai, būtų išduodamas aktualus registro išrašas. Iš tiesų, dabartinis juridinio asmens registravimo pažymėjimas iš esmės nurodo tik pavadinimą, kodą ir įregistravimo datą, o šios informacijos dažnai nepakanka, todėl vis vien tenka užsakinėti juridinių asmenų registro išrašus. Projekte taip pat siūloma sutrumpinti juridinio asmens įregistravimo terminą nuo 5 iki 3 dienų, taip paspartėtų juridinių asmenų registravimo procesas. Šie pakeitimai įsigaliotų nuo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo.

 • Pajamų, gautų iš prekybos valiutomis, apmokestinimas

  Mindaugas Gedeikis nuotrauka

  2008-07-28 Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pateikė paaiškinimus dėl pajamų, gautų iš prekybos valiutomis, apmokestinimo. FOREX valiutų rinkoje prekiaudami gyventojai patys savarankiškai priima sprendimus ir duoda atitinkamus pavedimus brokerių kompanijai dėl sandorių sudarymo. Jeigu tokia prekyba gyventojai verčiasi tęstinį laikotarpį, laikoma, kad gyventojai gauna individualios veiklos pajamų. Individualios veiklos pajamomis laikomas skirtumas, susidaręs tarp valiutų porų, t.y. pinigais gauta nauda (toliau – pajamos). Gyventojų gautomis pajamomis šiuo atveju laikytinos sumos, pervestos į gyventojų asmenines banko sąskaitas.

 • Pradeda veikti pirmasis Lietuvoje sudarytas nekilnojamojo turto investicinis fondas

  Mindaugas Gedeikis nuotrauka

  2008 m. liepos 3 d. Vertybinių popierių komisijos posėdyje buvo pritarta sudaromo uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo Sindicatum Growth Fund taisyklėms, prospektui ir sutarties su depozitoriumu projektui. Tai pirmas specialusis tokio tipo investicinis fondas Lietuvoje. Pagrindinę fondo investicijų dalį galės sudaryti nekilnojamojo turto objektai, bendrovių, kurių pagrindinė veikla nekilnojamojo turto įsigijimas, vertybiniai popieriai ar pinigų rinkos priemonės.

 • Alternatyvioji rinka First North veikia Lietuvoje

  Aivaras Aleksiejevas nuotrauka

  Vilniaus vertybinių popierių birža paleido veikti OMX alternatyviąją rinką First North. Kitas žingsnis - sertifikuoti patarėjai - be kurių patekimas į šią rinką negalimas. Vilniaus vertybinių popierių biržai patvirtinus sertifikuotus patarėjus, bendrovės galės kreiptis į juos ir pradėti įtraukimo į Alternatyviąją rinką First North procedūras.

 • Alternatyviosios rinkos taisyklės

  Aivaras Aleksiejevas nuotrauka

  2007-11-15 Vertybinių popierių komisija pripažino suderintomis Alternatyviosios vertybinių popierių rinkos First North Lietuvoje taisykles. Iš esmės taisyklių nesuderinimas su Vertybinių popierių komisija ir buvo kliūtis Alternatyviajai rinkai pradėti veikti dar vasarą. Dabar tik nuo Vilniaus vertybinių popierių biržos, kuri administruos Alternatyviąją rinką, priklauso, kada ši rinka pradės veikti.

Puslapiai

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti