Netinkamas NMA sprendimo įteikimas – pagrindas atnaujinti terminą skundui paduoti

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2020-08-12 dienos nutartyje, nagrinėdamas skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą, pasisakė dėl tinkamo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM (NMA) sprendimo dėl išmokėtos paramos susigrąžinimo įteikimo.

 

LVAT ne kartą yra pažymėjęs, kad sprendžiant klausimą dėl termino skundui paduoti yra svarbu nustatyti, ar skundžiamas administracinis aktas turėjo būti įteiktas suinteresuotam asmeniui, o jei turėjo būti įteiktas, ar aktą priėmęs viešojo administravimo subjektas atliko teisės aktais nustatytą pareigą dėl akto suinteresuotam asmeniui įteikimo; ar aktas turi būti skelbiamas viešai, ar buvo paskelbtas; ar pareiškėjas žinojo, kad toks aktas turi būti priimtas, ar buvo aktyvus ir atliko atitinkamus veiksmus, siekdamas išsiaiškinti apie akto priėmimą (atsisakymą jį priimti) ir jo turinį bei per įstatymu nustatytą terminą teisės aktais nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl galbūt pažeistų savo teisių gynimo.

 

Teismas 2020-08-12 dienos nutartyje konstatavo, kad teisinis reguliavimas (įskaitant Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant ES žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisykles) nustato pareiškėjo informavimą apie NMA priimtą sprendimą dėl išmokėtos paramos susigrąžinimo NMA informaciniame portale tik tuo atveju, jeigu šiuo būdu pareiškėjas sutiko gauti informaciją.

 

Pareiškėjas paramos paraiškoje pagal vieną iš Žemės ūkio ministro patvirtintų programų nurodė, kad informaciją apie paraiškos administravimo eigą pageidauja gauti paštu ir elektroniniu paštu. Byloje nebuvo duomenų, kad pareiškėjas sutiko gauti informaciją apie išmokėtos paramos grąžinimą per NMA informacinį portalą. Byloje taip pat nustatyta, jog administracinės procedūros metu atlikdama nustatyto pažeidimo tyrimą NMA su pareiškėju bendravo ir paklausimus teikė kitais kontaktiniais adresais nei buvo nurodyti paraiškoje. Todėl, teismo vertinimu, pareiškėjas turėjo pagrįstą lūkestį, kad ir vėlesni NMA parengti dokumentai, įskaitant ir skundžiamą sprendimą, jam bus siunčiami šiomis ryšių priemonėmis ir šiais adresais.

 

Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes ir teisinį reguliavimą, konstatavo, kad NMA teiginiai, jog skundžiamo sprendimo įkėlimas į NMA informacinį portalą buvo tinkamas pareiškėjo informavimas, teisiškai nepagrįsti, nes pareiškėjas neišreiškė gauti informacijos šiomis priemonėmis, o paraiškos ir įgyvendinto projekto administravimą bei priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai informacijos teikimo per NMA informacines sistemas kaip savarankiško informavimo būdo, nepriklausomai nuo pareiškėjo išreikštos valios, nenustatė.

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti