Nepilnamečio sudaryti obligacijų įsigijimo sandoriai pripažinti niekiniais

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

AG Invest advokatų profesinės bendrijos advokatai padėjo sėkmingai apginti kliento, kuris būdamas nepilnametis įsigijo banko obligacijų, interesus.

 

1. Nepilnamečiui buvo paskirtas rūpintojas, o jo turtui – paprastasis turto administravimas. Ieškovas, būdamas nepilnametis, sudarė obligacijų pasirašymo sutartis su banku. Bankui bankrutavus paaiškėjo, kad obligacijoms netaikomas indėlių draudimas.

 

2. Teismas išaiškino, kad sandoriai, susiję su nepilnamečio asmens turto valdymu, naudojimu ir disponavimu, įskaitant sandorius dėl ieškovui priklausančių lėšų panaudojimo įsigyjant banko vertybinius popierius (obligacijas), galėjo būti sudaryti ne su pačiu ieškovu, bet su ieškovo turto administratoriumi.

 

3. Civilinio kodekso (CK) nuostatos suponuoja, kad sandorius, susijusius su administruojamo turto valdymu ir naudojimu sudaro ne turto savininkas, bet turto administratorius. Kito asmens turto administravimą reglamentuoja CK XIV skyriaus teisės normos. CK 4.239 str. 1 d.s nustato, kad turto paprastasis administravimas yra tokia administravimo rūšis, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. Pagal CK 4.240 str. 1 d., turto paprastojo administravimo atveju administratorius privalo priimti turto duodamus vaisius ir pajamas, registruoti skolas ir jas apmokėti iš administruojamo turto, taip pat įgyvendinti kitas teises, susijusias su turto valdymu ir naudojimu. Iš administruojamo turto gaunamas lėšas administratorius turi teisę saugiai investuoti pagal šio skyriaus normas. CK 4.248 str. 1 d. įpareigoja administratorių administruojamą turtą investuoti naudos gavėjo vardu, jeigu kitaip nenustato įstatymas ar administravimo nustatymo aktas.

 

4. Teismas taip pat nustatė, kad ginčo sandoriams buvo būtinas teismo leidimas. Pagal CK 4.240 str. 1 d. ir CK 4.248 str. 2 d. administruojamas turtas galėjo būti investuojamas tik į nekilnojamuosius daiktus bei valstybės vertybinius popierius. CK 4.240 str. 3 d. nustato, kad  administratorius neturi teisės keisti turto tikslinės paskirties, išskyrus atvejus, kai tokiems veiksmams leidimą išduoda teismas. Taigi sistemiškai aiškinat minėtų teisės normų reikalavimus, ieškovui priklausančių indėlių lėšos galėjo būti investuotos tik į nekilnojamuosius daiktus bei valstybės vertybinius popierius, kitų investicijų atvejais, kai keičiama turto paskirtis, turėjo būti gautas teismo leidimas. Ieškovui už pinigines lėšas, esančias indėlio sąskaitoje, įsigyjant obligacijas, keitėsi turto (piniginių lėšų) paskirtis iš indėlio į vertybinius popierius, todėl ginčijamiems sandoriams sudaryti turėjo būti gautas teismo leidimas.

 

5. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad ieškovas turėjo teisę sudaryti sandorį pagal CK 2.8 str. 1 d., kuri numato, jog nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų sandorius sudaro, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą. Teismas išaiškino, kad sutikimą pagal CK 2.8 str. 1 d. gali duoti tik rūpintojas, bet ne turto administratorius. Rūpintojas ir turto administratorius negali būti tapatinami, nes skirtingas jų funkcijas, teises, pareigas ir įgaliojimus reglamentuoja atskiros CK Trečiosios knygos XVII ir XVIII skyrių ir Ketvirtosios knygos XIV skyriaus normos. Todėl rūpintojo sutikimas, kurį rūpintojas gali duoti pagal CK 3.240 str., nepanaikina turto administratoriaus funkcijų, jo teisių ir pareigų. Priešingu atveju, išdavęs tokį sutikimą, rūpintojas galėtų nebevykdyti jam teismo priskirtų turto administratoriaus pareigų ir visą turto administravimo naštą be jokio pagrindo bei pažeidžiant teismo įpareigojimą perkeltų pačiam rūpintiniui. Tokiu būdu būtų pažeista ne tik pareiga vykdyti teismo sprendimą administruoti nepilnamečio ar kito ribotai veiksnaus asmens, turtą, bet ir paneigtas pats turto administravimo institutas.

 

6. Išnagrinėjęs bylą teismas nusprendė, kad ginčijamos obligacijų pasirašymo sutartys yra niekinės ir negalioja nuo jų sudarymo momento (CK 1.80 str. 1 d., CK 1.95 str. 1 d.). Taikant restituciją, ieškovo už obligacijas sumokėtą sumą nurodyta grąžinti į ieškovo sąskaitą (CK 1.80 str. 2 d.).

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti