Liūtys: nenugalimos jėgos aplinkybė žemės ūkyje

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2021-02-24 dienos nutartyje, nagrinėdamas žemės ūkio produkcijos supirkėjo reikalavimą ūkininkui sumokėti netesybas, pasisakė dėl liūčių, kaip nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), įtakos sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

 

2017 metais ūkininkas sutartimi įsipareigojo užauginti ir pristatyti supirkėjui ekologiškus kviečius ir avižas. Ūkininkas dėl susidariusios ekstremalios situacijos (ilgai besitęsiančių liūčių) 2017 m. sugebėjo nukulti tik nedidelę dalį viso planuoto derliaus. Supirkėjas priėmė tik dalį ūkininko užaugintų avižų. Dėl prastos kokybės, nulemtos perteklinės drėgmės, supirkėjas atsisakė priimti likusias avižas ir visus ūkininko užaugintus kviečius.

 

Supirkėjas prašė iš ūkininko priteisti 72.024 Eur netesybų (nuostolių), taip pat 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas.

 

Teismas konstatavo, kad ūkininkas byloje įrodė, jog 2017 m. vasaros pabaigoje iki spalio mėnesio imtinai klimato sąlygos buvo itin nepalankios, lėmusios didelės dalies ūkininko derliaus sunykimą, o ne šiaip prastą derlių, kaip teigė supirkėjas, taip pat užaugusios dalies derliaus neatitiktį sudarytų sutarčių reikalavimams. Teismas padarė išvadą, kad dėl susidariusių aplinkybių sutarčių objektyviai nebuvo galima įvykdyti. Gamtinio reiškinio – liūčių savivaldybėje, kur augo pasėliai, ūkininkas negalėjo kontroliuoti ar užkirsti tam kelio.

 

Byloje nustatyta, jog 2017 m. buvo susiklosčiusi ne paprasta Lietuvos lietingam klimatui būdinga, o ekstremali situacija. Lietūs ir liūtys Lietuvoje merkė ūkininkų laukus ir pasėlius, lietingas laikotarpis truko 2017 m. liepos–spalio mėnesiais. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pažymoje apie hidrometeorologines sąlygas 2006–2017 m. liepos–spalio mėn. nurodė, kad per 11 metų tokio kritulių kiekio Lietuvoje nebuvo ir jis keletą kartų viršijo ne tik paminėto, bet ir ankstesnio – 1981–2010 m. laikotarpio meteorologinių duomenų vidurkį. Ūkininkavimo vietos meteorologijos stoties duomenys patvirtino, kad 2017 m. rugpjūčio mėn. iškrito 150 mm kritulių, tai 1,9 karto viršijo daugiametę klimato normą; rugpjūčio 24 d. per 12 val. iškrito 58 mm kritulių, tai – stichinis meteorologinis reiškinys. Iš 2017 m. liepos–lapkričio mėn. meteorologinių duomenų suvestinių matyti, kad dirvožemiai 20 cm gylyje daugelyje šalies rajonų buvo šlapi arba labai šlapi, kai kuriuose rajonuose palengva pradėjo sausėti, tik daugelyje rytinių ir šiaurės rytinių šalies rajonų išliko labai šlapi. Laukų palydovinės nuotraukos patvirtina laukų realią (prastą dėl drėgmės) būklę nuotraukų padarymo metu. Byloje taip pat nustatyta, kad ekstremali situacija buvo paskelbta tiek savivaldybėje, kurioje ūkininkas ūkininkavo, tiek visoje šalyje.

 

Teismai nenustatė, kad ūkininkas pagal savo turimus pasėlius, sudarydamas sutartis su supirkėju, būtų įsipareigojęs patiekti tokį kviečių ir avižų kiekį, kurio, esant normalioms (ar artimoms normalioms) gamtinėms sąlygoms, jis realiai negalėtų patiekti, t. y. kad būtų prisiėmęs riziką pristatyti tokį kiekį, kurio objektyviai nebūtų galėjęs išauginti. Byloje taip pat nenustatyta, kad ūkininkas būtų nurinkęs didesnį sutartus reikalavimus atitinkantį derlių, nei pristatė supirkėjui, ir kad likusį reikiamos kokybės derlių būtų pardavęs kitam subjektui, t. y. kad ūkininkas turėjo galimybę įvykdyti sutartį, bet sąmoningai pasirinko ją pažeisti. Aplinkybė, kad prastesnės kokybės grūdus ūkininkas pardavė kitiems asmenims, nelemia priešingos išvados, nes supirkėjas atsisakė priimti iš ūkininko grūdus, kurių kokybė jo netenkino.

 

Taigi nagrinėtoje byloje nustatyta, ūkininkas įrodė, jog besitęsiančios liūtys lėmė jo derliaus sunykimą, todėl jis negalėjo įvykdyti sutartinių įsipareigojimų supirkėjui, o tai yra pagrindas visa apimtimi atleisti ūkininką nuo sutartinės civilinės atsakomybės. Todėl supirkėjo ieškinys dėl netesybų priteisimo iš ūkininko buvo atmestas.

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti