Kaip pažaboti daugiabučių namų bendrijų pirmininkų savivalę?

Lina Urbanavičienė nuotrauka

Daugiabučių namų savininkų bendrijos turėtų palengvinti butų savininkų teisių ir interesų įgyvendinimą. Deja, praktikoje bendrijos ne visada veikia taip, kaip turėtų. Problemos dažniausiai kyla dėl bendrijų pirmininkų savavališko veikimo ar pareigų nevykdymo, butų savininkų teisių ir interesų pažeidimo. Kaip buto savininkui apginti savo teises, jei susikalbėti ir susitarti neįmanoma?

 

Dažnai butų savininkai nežino, už ką priskaičiuotos mokėtinos įmokos, kaip jos paskirstytos, kokie bendrosios nuosavybės objektų valdymo sprendimai priimti ir pan. Dėl to labai svarbu, kad būtų tinkamai įgyvendinta butų savininkų teisė gauti informaciją. Butų savininkai turi teisę gauti informaciją apie nustatytas įmokas bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektams išlaikyti ir išsaugoti (remontuoti), kaupiamąsias lėšas pastatui atnaujinti, taip pat apie kitas su pastato priežiūra ir naudojimu susijusias įmokas. Butų savininkai, kurie kartu yra ir bendrijos nariai, papildomai turi teisę gauti informaciją bendrijos veiklos ir valdymo klausimais. Šią informaciją buto savininko prašymu privalo pateikti bendrijos pirmininkas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

 

Butų savininkai susiduria su situacija, kai bendrijos pirmininkas jų prašymą tiesiog ignoruoja, į prašymą negaunama jokio atsakymo. Tokiu atveju, suėjus minėtam 10 darbo dienų terminui, per kurį turėjo būti pateiktas atsakymas, bendrijos pirmininko neveikimą galima apskųsti teismui. Teismo sprendimas, įpareigojantis bendrijos pirmininką pateikti buto savininkui informaciją, bus privalomas vykdyti, o už sprendimo nevykdymą gali būti skirta bauda. Tuo atveju, jeigu bendrijoje yra sudaryta ginčų nagrinėjimo komisija ar paskirtas ginčus nagrinėjantis asmuo (privaloma, jei bendrijoje yra daugiau kaip šimtas narių), skundas gali būti pateiktas šiai komisijai ar asmeniui.

 

Gali būti ir piktnaudžiavimo atvejų, kai bendrijos pirmininkas savavališkai, viršydamas savo kompetenciją, priima tam tikrus su bendrosios nuosavybės valdymu susijusius sprendimus. Arba sprendimas priimamas bendrijos narių susirinkime, tačiau pažeidžiant susirinkimo sušaukimo, balsų skaičiavimo tvarką, o sprendimo turinys prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (pavyzdžiui, visiems butų savininkams nustato pareigą mokėti ne bendrosios nuosavybės objektu esančios pastato dalies remonto išlaidas). Kiekvienas buto savininkas, nesutinkantis su bendrijos valdymo organo priimtu sprendimu, turi teisę kreiptis į teismą ginčydamas tokį sprendimą. Ieškinį dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu reikia pateikti per 3 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos arba nuo sužinojimo apie šį sprendimą momento.

 

Svarbu žinoti ir tai, kad tam tikrais atvejais galima asmeninė bendrijos pirmininko atsakomybė. Pavyzdžiui, jei bendrijos pirmininkas pažeisdamas įstatymus ar bendrijos įstatus atlieka veiksmus, kuriais bendrijai padaroma žalos (iššvaistomos bendrijos lėšos, sudaromi neteisėti sandoriai ir pan.). Tokiu atveju bendrijai padarytą žalą (nuostolius) privalo atlyginti bendrijos pirmininkas. Dėl neteisėtais veiksmais atsiradusios žalos priteisimo ieškinys teismui turėtų būti pateiktas per 3 metus nuo žalos atsiradimo.

 

Savininkų teisių gynimą palengvina tai, kad butų savininkai (išskyrus juridinius asmenis), kreipdamiesi į teismą dėl visų reikalavimų, susijusių su bendrijos veikla, yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

Komentarai

Ačiū už išsamų aprašymą. Deja, aš susiduriu su priešingomis problemomis - gyventojų, ne bendrijos narių savivale. Jie atisako mokėti kaupiamuosius įnašus, viešai šmeižia ir pan. Būtų gerai sulaukti komentaro ir šiuo aspektu.
Trumpai galime pacituoti Civilinio kodekso 4.82 straipsnį: 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. 4. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. [...] Lėšų kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarką nustato Vyriausybė. Ginčus dėl kaupiamųjų lėšų sprendžia teismas.
Sveiki. Ačiū už informativu straipsnį. Turiu klausimą, kaip užfiksuoti momentą (datą ir laiką) kai asmuo sužino apie priimtą sprendimą? Ačiū.
Sužinojimą gali patvirtinti sprendimų paskelbimas, paskelbimas apie susirinkimą ir pan. Įrodymai gali būti dokumentai, nuotraukos.
Jeigu buvo pažeista balsavimo raštu tvarka, prieš pateikiant teismui ieškinį dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu, ar reikia pirmiausiai kreiptis į bendriją (pirmininką)? Ačiū.
Ne, nebūtina.
Sveiki, turime kieme problemą dėl savavališkai atsiradusių parkavimo vietų su kuoleliais. Šie kuoleliai yra nuo 94 metų, jokių proejektų nėra. Sklypas suformuotas, priklauso bendrijai. Tomis parkavimo vietomis gali naudotis 20 butų iš 300. Bendrijai parašius prašimą pašalinti, jie atsako, kad nieko nesiims, nes padarė gyventojai, jie ir turi išpjauti. Kaip priversti bendriją tai padaryti? Savivaldybė atsisako padėti. Ačiū.
Greičiausiai tik teisminiu keliu.
noreciau paklausti kur kreitptis jai namo pimininkas savivaliauja. netaktiskai elgasi su namo gyventojais ir savavaliskai uzdeda ant atsarginio isejimo i kiema spyna nes anot jo jam trugdoma miegoti .
Galite pabandyti kreiptis į savivaldybę arba į teismą.
Laba diena, noriu suzinoti kaip priversti daugebucio namo pirmininka sutvarkyti leidzianti stoga. Jis sako kad stogas yra ant mano buti ir ji tvarkyti turiu pats ar savo lesomis. I ka kreiptis? Kas reglamentuoja namo pirmininko darba?
Galima pabandyti kreiptis į savivaldybę arba į teismą.
Ar namo administratorius privalo sudaryti daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų aprašą? Ačiū.
Bendrojo naudojimo objektų aprašą tvirtina bendrijos susirinkimas, už bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymą ir tvarkymą yra atsakingas bendrijos pirmininkas. Jeigu bendrija steigiama name, kurio bendrojo naudojimo objektus administruoja administratorius, jis privalo pateikti bendrijos steigimo iniciatoriams bendrojo naudojimo objektų aprašą. Vadinasi, administratorius tokį aprašą turi būti sudaręs. Nesant aprašo gali kilti kliūčių pasinaudoti tam tikromis teisėmis.
Sveiki, Bustas pirktas su skolą. Pilnai padengus įsiskolinimą daugiabučio namo bendrijos pirmininkės paprašiau pateikti pažymą apie įsiskolinimo padengimą arba likutinė skolos dalį. Pirmininkė ignoruoja visus laiškus ir atsisako pateikti pažymą. Kaip įpareigoti pateikti pažymą būsto sąvininkui? Ačiū už atsakymą
Pabandykite kreiptis į savivaldybę (jie prižiūri bendrijų veiklą).
Laba diena. Ką daryti kai namo pirmininkas be jokio susirinkimo ir parašų išcementuoja laiptinių lauko aikšteles. Darbas atliktas labai abejotinai. Gali ir iki žiemos neišlaikyti. Sąskaitas visi gyventojai gavo už šiuos darbus. Ar privalom mokėti?
Civilinio kodekso (CK) 4.83 str. 4 d. numato, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka.
Sveiki, Turiu klausimą. Daugiabutėje yra bendrija, bet namo administravimą vykdo administruojanti įmonė, kuriai mokamas "administravimo mokestis". Taip pat į sąskaitas įtraukiamas "Bendrijos išlaikymo mokestis" iš kurio mokamas pirmininko atlyginimas ir minėto mokesčio surinkimo paslauga. Bendrija namo administravimo nevykdo ir jokių paslaugų butų savininkams neteikia tik sušaukia susirinkimus. Aš neesu minėtos bendrijos narys. Ar privalau mokėti "Bendrijos išlaikymo mokestis"? Ačiū.
Butų savininkai turi teisę gauti informaciją apie nustatytas įmokas bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektams išlaikyti ir išsaugoti (remontuoti), kaupiamąsias lėšas pastatui atnaujinti, taip pat apie kitas su pastato priežiūra ir naudojimu susijusias įmokas. Galima būtų prašyti pateikti pirmininko informaciją/sprendimo kopiją, koks tai mokestis ir kada bei kas jį nustatė. Pavyzdžiui, asmenys, nesantys bendrijos nariais, neturėtų mokėti bendrijos nario mokesčio.

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti